MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 992
SSS

MAGANDANG BALITA NG SSS

PARA SA MGA KABABAYANG PILIPINO SA ISRAEL

Maari na po nating pangalagaan ang ating kinabukasan. Maging miyembro ng SSS habang kayo ay nagta-trabaho sa Israel o kung kayo ay dati nang miyembro ng SSS, maaari na nating ipagpatuloy o di kaya’y i-activate muli ang ating membership sa SSS.

Sa pamamagitan ng dalawang programa ng SSS para sa mga OFWs, ang SSS REGULAR  OFW PROGRAM at ang SSS FLEXI PROGRAM, sigurado na natin ang ating kinabukasan kung sakali mang tayo ay umuwi sa Pilipinas.

SSS REGULAR OFW  PROGRAM :

1.Sino ang maaaring maging miyembro sa Regular Program?

-Ang programa ay bukas para sa lahat ng OFWs na hindi hihigit sa 60 taong gulang at:

  1. recruited sa Pilipinas ng foreign-based employer to work abroad;

  2. may source of income mula sa ibang bansa; 0

  3. permanent resident ng ibang bansa.

Kung dati nang miyembro ng SSS noong nagtatrabaho pa sa Pilipinas, maaaring maging miyembro sa programang ito kung nahiwalay na sa nasabing trabaho.

Kung nagbabayad na ng kontribusyon bilang voluntary member, di na kailangang magparehistro muli bilang isang OFW member, maliban na lamang kung mag-e-enrol sa Flexi-Fund Program, kung saan kakailanganin mag-fill-out ang miyembro ng Overseas Worker Record (SSS Form OW-1).

2. Paano magparehistro sa SSS sa mga hindi pa miyembro?

Punuan ang SSS Form OW-1 (Overseas Worker Record Form).  Wala muna kayong babayaran dahil ito ay ipadadala muna sa SSS sa Manila for evaluation.  Hintayin ang sulat ng SSS tungkol sa inyong babayaran.  

Ang SSS Form OW-1 ay maaaring makuha ng LIBRE sa Philippine Embassy-Labor Office o sa mga leader ng Federation of Filipino Communities in Israel (FFCI) at sa mga ibang tindahan sa Tachana Merkazit.  Puwede ring mag-download sa SSS website: www.sss.gov.ph

Ibigay o isumite ang napunan na form sa Philippine Embassy Labor Office, o di kaya’y  sa inyong mga Filipino Community leaders. Maaari ding pumunta sa iremit office, Alfa club, 108 Levinsky St, Office 4223, Tel Aviv.

Kung kayo ay bagong miyembro, isumite ang napunan na OW form kasama ng  kopya ng alinman sa mga sumusunod: birth certificate, baptismal certificate, driver's license, valid passport, Professional Regulation Commission (PRC) Card o Seaman's Book.

Kung kayo naman ay dati nang miyembro at nais lamang magpatuloy ng contribution sa SSS, punan din ang SSS Form OW-1 at maglakip ng sulat na nakasaad ang pangalan at address ng dating trabaho, taon kung kalian nagtrabaho, SSS number (kung ito’y) inyo pang natatandaan.

Kung kayo naman ay regular nang naghuhulog sa SSS, hindi na kailangan ang mag fill up ng form.  Maari na kayong mag hulog ng SSS contribution diretso galing sa Israel at hindi na kailangang ipadala pa sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas.

3. Paano mapapalitan 0 mababago ang nilalaman ng talaan ng miyembro sa SSS?

Sa mga dating miyembro nang SSS, ang anumang pagbabago sa member's records ay kailangang ipaalam sa SSS sa pamamagitan ng pag¬sumite ng pinunuang SSS Form E-4 (Member's Data i Amendment Form). Isumite rin ang kopya ng mga sumusunod:

  1. Marriage Certificate kung magpapalit ng status from single to married ;

  2. Birth 0 Baptismal Certificate ng mga anak para sa pagpapalit 0 pagdagdag ng mga dependents;

  3. Birth 0 Baptismal Certificate para sa pagwawasto ng araw ng kapanganakan 0 pangalan.

4.  Anu-ano ang mga benepisyo at pribilehiyo ng isang miyembro ng SSS?

Ang isang SSS member ay may karapatan sa mga benepisyo para sa pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, pagreretiro at pagkamatay.

May pribilehiyo ring makahiram para sa personal na pangangailangan sa ilalim ng mga SSS loan programs (salary, housing, house repair and improvement, business loans).

Ang mga benepisyo at pautang ay ibinabatay sa bilang at halaga ng kontribusyon na naihulog bilang miyembro.

5. Ano ang batayan upang malaman ang buwanang kontribusyon ng isang miyembro sa 
SSS?

Ang buwanang kita na inyong idiniklara sa oras ng pagrerehistro ang magiging batayan ng buwanang salary credit. Ang buwanang kontribusyon ay katumbas ng 9.4% ng salary credit, alinsunod sa nakalakip na Schedule of Contributions. Tandaan na kayo ang magdedeklara ng inyong buwanang kita.

6. Kailan nararapat at saan maaaring magbayad ng kontribusyon?

Ang kontribusyon ay nararapat ibayad bago 0 sa ika-sampung araw matapos ang applicable month.

Ang kontribusyon ay maaaring ibayad sa mga remittance centers, bangko at iba pang sangay sa Israel na kung saan ay makikipag usap ang SSS upang mapadali ang inyong pagbabayad ng contribution.  Ang mga accredited collecting agents ay ang mga sumusunod:

Mr. Ronaldo Alvarez
iremit 
Alfa Club, 108 Levinsky st., Tachana Merkazit, Office 4223, Tel Aviv 
Tel: 03-688 8425  Mobile: 054 683 0629

Pinoy Pinay Express
Rizal Commercial Banking Corporation 
Levinsky St., Tachana Merkazit
Tel: 03 687 3177

Banco De Oro Universal bank (formerly EPCI Bank) 
4th floor, Office 4412, Tachana Merkazit, Tel Aviv 
Tel: 03 639 0163    Mobile: 054 69 53 761

Sa pagbabayad, punuan lamang ang SSS Form RS-5 (Contributions Payment Return) na makukuha sa mga accredited SSS collecting agents at isulat ang halaga ng contribution, applicable month, at kasalukuyang membership status.

Maari din kayong magbayad ng buong 12 months, buong 6 months o 3 months kung nais ninyong hindi maabala kada buwan.

Narito po ang talaan ng ating contribution depende sa sahod na ating idedeklara.

SCHEDULE OF SSS CONTRIBUTION

Monthly Salary
In Peso

Monthly Contribution
/Payment

Php

5,000

Php

520

Php

5,500

Php

572

Php

6,000

Php

624

Php

6,500

Php

676

Php

7,000

Php

728

Php

7,500

Php

780

Php

8,000

Php

832

Php

8,500

Php

884

Php

9,000

Php

936

Php

9,500

Php

988

Php

10,000

Php

1,040

Php

10,500

Php

1,092

Php

11,000

Php

1,144

Php

11,500

Php

1,196

Php

12,000

Php

1,248

Php

12,500

Php

1,300

Php

13,000

Php

1,352

Php

13,500

Php

1,404

Php

14,000

Php

1,456

Php

14,500

Php

1,508

Php

15,000

Php

1,560

Note: If your salary is higher than the amount indicated in the table, your contribution will be 9.4% of the declared salary. SSS will inform you accordingly.

SSS FLEXI FUND
Ang inyong inihulog ay inyong ipon

Eto naman ang bonus mo kapag ikaw ay miyembro na ng SSS Regular OFW Program, maari ka nang maging miyembro ng SSS Flexi-Fund.

SSS FLEXI FUND 
Isa pa ring Good News para sa mga OFWs sa Israel.  Sa SSS Flexi-Fund, mas mapapangalagaan mo ang iyong kinita sa Israel sa tulong ng SSS.

1. Ano ang SSS Flexi-Fund?

Ang SSS Flexi-fund ay isang voluntary, provident fund para sa mga OFWs. Additional service ito ng SSS bukod pa sa Regular OFW SSS Program.

2. Bakit Kailangan ko ang SSS Flexi-Fund?

Malaking tulong ang Flexi-fund sa pangangalaga ng kinikita mo abroad. Sa pamamagitan ng programa ay makakaipon ka at maaari mong ma-maximize ang iyong earnings. Ang iyong accumulated funds ay investment for the future. Sa Flexi-fund, nagkakaroon ka ng karagdagang proteksiyon bilang OFW member ng SSS.

3. Sino ang maaring sumali sa SSS Flexi-Fund?

Ang Flexi-fund ay para sa mga OFWs na:

  • recruited sa Pilipinas ng foreign¬based employer to work abroad;

  • may source of income mula sa ibang bansa; 0

  • permanent resident ng ibang bansa.

4. Paano ako makaka-qualify sa SSS Flexi-Fund?

Kailangan munang maging member ka ng SSS Regular OFW Program.  Siguraduhin mo rin na ang monthly contribution mo sa Regular Program ay nasa maximum (Php 1,560/buwan). Ang anumang halaga (minimum ay Php 200.00) na sosobra sa maximum contribution sa SSS regular program para sa buwan na inyong binayaran ay ilalagay sa individual Flexi-Fund account at ito ay kumikita ng interes.

Walang fixed amount of contribution sa Flexi Fund, kung magkano lang ang sosobra o ang gusto ninyong ihulog ay pwede na.

Heto ang halimbawa:

Ang idineklara ninyong sahod ay Php 15,000 kada buwan, ang inyong contribution sa SSS Regular OFW Program ay Php 1,560.00/buwan.

Dahil sa walang oras at marami naman kayong nakatabing pera, nais mong bayaran ng advance ang iyong SSS Regular OFW Program contribution ng 6 na buwan simula Enero 2008 hanggang Hunyo 2008 sa halagang Php 9,360 (1,560 x 6).  Dahil na rin sa chicken lang ang halagang nabanggit ay nag decide ka na magpadala ka na lang ng Php 15,000 para sarado at walang butal.

Ang sobrang Php 5,640 na iyong pinadala ay ilalagay ng SSS sa iyong Flexi-Fund.  Ito ay tutubo ng interes at pag dating ng panahon ay maaari mong kunin ang lahat ng sobrang pera na pinadala mo ng may interest pa.  Kaya ang sobrang pinapadala mo ay iniipon ng SSS para sa iyo at inilalagay sa Flexi-Fund. 

5. Anu-Ano ang mga benepisyo na mapapakinabangan ko sa SSS Flexi-Fund?

Bilang Flexi-fund member, makatatanggap ka ng karagdagang income mula sa savings sa iyong Flexi-fund account, bukod pa sa mga benepisyo sa ilalim ng iyong regular SSS coverage, tulad ng retirement, death at disability benefits. Maaaring kunin ang mga naipong contributions sa Flexi-fund bilang lump sum, pension or combination of both. Para sa mga pensioners na namatay, ang beneficiary ay tatanggap ng lump-sum benefit katumbas ng cash value ng natitirang pension.

Maliban dito, maaaring mag-early withdrawal ng Flexi-fun savings para tugunan ang financial needs, lalo na kapa tapos na ang contract mo abroad. Maari ring gamitin ang pondo para sa pagpapa-aral ng mga anak, pagpapatayo ng sariling bahay 0 para sa anumang negosyo.

Maaring mag-withdraw ng iyong Flexi-fund contributions, kasama ang interes either in full or partial lump sum, anytime, lalo na sa oras ng pangangailangan.

6. Paano magpapa miyembro sa Flexi fund?

Mag-fill up ng SS Form RS-5 na maaaring I download sa SSS website , www.sss.gov.ph, punan ang form.

Ibigay o isumite ang napunan na form sa Philippine Embassy Labor Office, o di kaya’y  sa inyong mga Filipino Community leaders. Maaari ding pumunta sa iremit office, Alfa club, 108 Levinsky St, Office 4223, Tel Aviv.

IMPORTANTE na kayo ay miyembro na ng SSS bago pwedeng maging member ng Flexi fund. Kung hindi pa miyembro ng SSS, magpatala muna sa regular program ng SSS at I request na rin ng sabay ang Flexi fund membership.

PALAALA LANG PO SA MGA NAIS MAGING MIYEMBRO NG SSS NA MAG FILL UP MUNA NG FORM AT ISUMITE KAAGAD SA PHILIPPINE EMBASSY-LABOR OFFICE O DI KAYA’ SA MGA FFCI LEADERS O PWEDE RING DUMIRETSO SA iREMIT- ALFA CLUB,  KASAMA ANG MGA DOKUMENTONG NABANGGIT.

Philippine Embassy
18 Bnei Dan St., Tel Aviv
Tel: 03.54.61.499
Mobile: 054.466.11.88